Ajankohtaista

07.09.18

Niveltieto-palkinto LL Anna Koskinen-Kolasan väitöskirjatutkimukselle, jossa selvitettiin lihavuuden, rasvakudoksen erittämien hormonien ja nivelrikon välistä yhteyttä


Suomen nivelrikkotutkijoiden yhdistys (Finnish OsteoArthritis Research Society/FOARS) on myöntänyt 7.9.2018 vuosikokouksessaan 1000 euron arvoisen Niveltieto-palkinnon LL Anna Koskinen-Kolasalle tunnustuksena ansiokkaasta nivelrikkoa käsittelevästä väitöskirjatyöstä. Väitöstutkimuksessa osoitettiin leptiini - hormonin välittävän lihavuuden ja nivelrikon yhteyttä.

Niveltieto-palkinto jaettiin nyt viidettä kertaa ja palkintosumman lahjoitti Suomen Nivelyhdistys ry. Ehdolla palkinnon saajaksi oli kolme vuonna 2016 - 2018 julkaistua, ansiokkaasti nivelrikkotutkimusta edistävää väitöskirjaa.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Sen syytä ei tarkoin tunneta, mutta lihavuus on merkittävä nivelrikon kehittymiseen myötävaikuttava tekijä. Lihavilla ihmisillä lisääntynyt paino kantavien nivelten (lonkkien ja polvien) päällä selittää tätä yhteyttä, mutta vain osittain. Uskotaan, että myös lihavuuteen liittyvät kemialliset yhdisteet välittävät lihavuuden ja nivelrikon (myös lihavuuden ja sorminivelrikon) välistä yhteyttä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin rasvakudoksen erittämien hormonien eli adiposytokiinien merkitystä nivelrikossa.

Väitöskirjatyössä tutkittiin kolmea adiposytokiiniä: leptiiniä, adiponektiiniä ja resistiiniä. Tutkimusta varten kerättiin näytteet ja sairaskertomustiedot sadalta nivelrikkopotilaalta polven tekonivelleikkauksen yhteydessä. Kaikkia kolmea adiposytokiiniä löytyi kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden potilaiden verestä ja nivelnesteestä. Lisäksi nivelrikon vaurioittamasta rustokudoksesta vapautui näitä adiposytokiinejä kudosviljelyolosuhteissa.

Leptiini oli vahvasti yhteydessä painoindeksiin: lihavilla potilailla leptiinitasot olivat huomattavasti koholla niin veressä, nivelnesteessä kuin rustossakin.

Kaikkien tutkittujen adiposytokiinien pitoisuudet korreloivat selvästi tulehdusta voimistavien tekijöiden ja rustoa vaurioittavien entsyymien pitoisuuksien kanssa. Lisäksi leptiini ja adiponektiini lisäsivät näiden haitallisten tekijöiden tuottoa rustossa.

Tutkimuksessa löydettiin myös aivan uusia solunsisäisiä mekanismeja, jotka välittävät ja säätelevät adiposytokiinien niveltulehdusta ja rustovauriota pahentavia vaikutuksia. Tämä tieto luo pohjaa uusien nivelrikon etenemistä hidastavien lääkkeiden kehittämiseksi.

LL Anna Koskinen-Kolasan väitöstutkimuksen tulokset selittävät, ainakin osittain, miksi lihavuus myötävaikuttaa nivelrikon syntyyn ja pahentaa nivelrikkopotilaan oireita. Laihduttaminen on edullista: nivelrikkopolveen tai –lonkkaan kohdistuva paino kevenee, mutta myös rasvakudoshormonien tasapaino muuttuu edulliseen suuntaan.

Farmakologian alaan kuuluvaa väitöskirjatutkimusta ohjasivat dosentti Katriina Vuolteenaho ja professori Eeva Moilanen. LL Anna Koskinen-Kolasan väitöskirja Adipocytokines in Osteoarthritis tarkastettiin Tampereen yliopistossa 19.1.2018.

Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0631-1