Väitöskirjat

TtM Iida Hellberg: Oulun yliopisto (1.12.2023): 3D quantification of human knee articular cartilage and meniscus microstructures in osteoarthritis, ohjaajat Simo Saarakkala, Martin Englund, Mikko Finnilä, vastaväittäjä: Harrie Weinans
linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/urn:isbn:9789526238807
 

LL Antti Pemmari: Tampereen yliopisto (13.5.2022): Macrophage and Chondrocyte Phenotypes in Inflammation, ohjaajat: Eeva Moilanen, Tiina Leppänen, vastaväittäjä: Jari Arokoski
linkki väitöskirjaan: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2395-0

FM Elina Nummenmaa: Tampereen yliopisto (7.2.2020): TRPA1 as a Novel Factor and Drug Target in Osteoarthritis, ohjaajat: Eeva Moilanen, Katriina Vuolteenaho, vastaväittäjä: Ali Mobasheri
linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1435-4

LL Lauri Tuure: Tampereen yliopisto (27.9.2019): Microsomal Prostglandin E Synthase-1 in Osteoarthritis, ohjaajat: Eeva Moilanen, Mari Hämäläinen, vastaväittäjä: Per-Johan Jakobsson
linkki väitöskirjaan: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1212-1

LL Anna Koskinen-Kolasa: Tampereen yliopisto (19.1.2018): Adipocytokines in Osteoarthritis, ohjaajat: Eeva Moilanen, Katriina Vuolteenaho, vastaväittäjä: Ilkka Kiviranta
linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0631-1

FM Goncalo Barreto: Helsingin yliopisto (15.6.2016): Innate Immunity in Osteoarthritis: Innate Immunity in Osteoarthritis: The Role of Toll-Like Receptors and Cartilage Derived Mediators in the Disease Progression, ohjaaja: Yrjö Konttinen, Kari Eklund, Dan Nordström, vastaväittäjä: Virginia Kraus
linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2247-6

LL Lauri Moilanen: Tampereen yliopisto (10.6.2016): TRPA1 in Inflammation, ohjaajat: Eeva Moilanen, Riina Nieminen, vastaväittäjä: Juhana J. Idänpään-Heikkilä
linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0132-3

FM Janne Ylärinne: Uumajan yliopisto (26.1.2016): Production of neocartilage tissues using primary chondrocytes, ehdottaja: Mikko Lammi, ohjaaja: Mikko Lammi, vastaväittäjä: Mats Brittberg
linkki väitöskirjaan: https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:891299/FULLTEXT01.pdf

LL Tarja Lyytinen, Itä-Suomen yliopisto (2.10.2015): Physical function and biomechanics of gait in obese adults after weight loss, ohjaaja: Jari Arokoski, vastaväittäjä: Maunu Nissinen
linkki väitöskirjaan: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1841-3/

LL Eeva-Eerika Helminen, Itä-Suomen yliopisto (25.9.2015): Knee osteoarthritis: Determinants of pain and function and effects of a group-based cognitive-behavioural intervention, ohjaaja: Jari Arokoski, vastaväittäjä: Timo Pohjolainen
linkki väitöskirjaan: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1847-5/