Ajankohtaista

03.06.16

FOARSin vuosikokous Oulussa 16.6.2016


FOARSin vuosikokous pidetään Oulussa 16.6.2016 kansainvälisen kuvantamiskokouksen yhteydessä (9th International Workshop on Osteoarthritis Imaging, IWOAI, 15.-18.6.2016)

FOARSin vuosikokous to 16.6.2016, alkaen klo 15.30, Kappeli-kokoustila, Lapland Hotel Oulu

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. käsitellään muut asiat, jotka kokous yksimielisellä päätöksellään toteaa kiireellisiksi

Tervetuloa!